ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเนื่องในวันครูประจำปีการศึกษา2564
ชื่ออาจารย์ : นายจักรพงษ์ วงมาเกษ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2564,10:51  อ่าน 33 ครั้ง
รายละเอียด..