กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายคมสัน สุสี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2