กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวพรพิรุณ สำราญใจ
ครูผู้ช่วย

นายสมควร ใจคำ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวภาวิดา กันหา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2