ข่าวประชาสัมพันธ์
ให้นักเรียนเข้าไปกรอกข้อมูลแบบประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ (อ่าน 3) 12 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านดอยช้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพื่อรองรับแรงสั่นสะเทือน (อ่าน 598) 13 ส.ค. 62
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ่าน 595) 13 ส.ค. 62
ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพื่อรองรับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว (อ่าน 607) 13 ส.ค. 62
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพื่อรองรับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไ (อ่าน 598) 13 ส.ค. 62
โรงเรียนบ้านดอยช้าง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ระดับปฐมวัย (อ่าน 715) 01 ส.ค. 62
โรงเรียนบ้านดอยช้าง มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งนักการภารโรง (อ่าน 920) 25 เม.ย. 62
ประกาศโรงเรียนบ้านดอยช้าง เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน (อ่าน 606) 28 ก.ย. 61
แจ้งโอเน็ต ป.6 อย่างไม่เป็นทางการ (อ่าน 880) 27 มี.ค. 60
ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดทำรายงานประจำปี (SAR) ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1094) 24 มี.ค. 60
ประชาสัมพันธ์ ฉบับ 27 แจ้งเรื่องข้อสอบกลางอีก 1 ช่องทาง (อ่าน 953) 15 มี.ค. 60
ประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 26 (อ่าน 1030) 11 มี.ค. 60
ประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 24 (อ่าน 726) 03 มี.ค. 60
ประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 25 (อ่าน 1022) 03 มี.ค. 60
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 4 (อ่าน 628) 02 ก.พ. 60
ผลการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2559 ตามหลักสูตร ผู้ดำเนินคัดกรองค (อ่าน 519) 01 ก.พ. 60
การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ่าน 658) 01 ก.พ. 60
ประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 23 เรื่องด่วนโอเน็ต (อ่าน 599) 31 ม.ค. 60
โครงการ"ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู"ครั้งที่ 11 พ.ศ.2560 (อ่าน 558) 24 ม.ค. 60
เชิญร่วมกิจกรรมกีฬาครูเชียงรายเกมส์ ครั้งที่ 9 (อ่าน 572) 23 ม.ค. 60
ประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 21 (อ่าน 490) 23 ม.ค. 60
ขอความร่วมมือพิจารณาเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยฯ (อ่าน 615) 20 ม.ค. 60
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ 2560 (อ่าน 485) 13 ม.ค. 60
เรียนเชิญร่วมโครงการอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (อ่าน 472) 13 ม.ค. 60
ด่วนที่สุด.....คำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นคำร้องขอย้ายระหว่างวันที่ 4-24 ม (อ่าน 625) 05 ม.ค. 60
ประชาสัมพันธ์ฉบับที่20 (ตัวอย่างข้อสอบNT) (อ่าน 711) 30 ธ.ค. 59
ประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 19 (แจ้งทางไลน์แล้วไม่ได้แจ้งทางเมลเลยแจ้งเพิ่ม) (อ่าน 561) 28 ธ.ค. 59
ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียติวันครู (อ่าน 516) 20 ธ.ค. 59