แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ผู้บริหาร

นายเกรียงไกร ฟูธรรม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 12/01/2016
ปรับปรุง 11/05/2021
สถิติผู้เข้าชม 241793
Page Views 311352
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา ป่าแงะ ป่าแดด
2 โรงเรียนสามัคคีราษฏร์รังสรรค์ ป่าแงะ ป่าแดด
3 โรงเรียนบ้านห้วยลึกผาลาดสามัคคี ป่าแงะ ป่าแดด
4 โรงเรียนบ้านป่าเส้า ป่าแงะ ป่าแดด 053160129
5 โรงเรียนบ้านป่าแงะ ป่าแงะ ป่าแดด
6 โรงเรียนบ้านสักพัฒนา ป่าแดด ป่าแดด
7 โรงเรียนบ้านแม่พุง ป่าแดด ป่าแดด
8 โรงเรียนอนุบาลป่าแดด ป่าแดด ป่าแดด
9 โรงเรียนบ้านใหม่ใต้ ป่าแดด ป่าแดด
10 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ป่าแดด ป่าแดด
11 โรงเรียนอนุบาลศรีโพธิ์เงิน ศรีโพธิ์เงิน ป่าแดด
12 โรงเรียนบ้านวังผา สันมะค่า ป่าแดด
13 โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า สันมะค่า ป่าแดด 053761084
14 โรงเรียนบ้านโป่ง โรงช้าง ป่าแดด
15 โรงเรียนโรงช้างวิทยา โรงช้าง ป่าแดด
16 โรงเรียนบ้านสันกองวิทยา โรงช้าง ป่าแดด
17 โรงเรียนบ้านสิบสอง ดอยงาม พาน
18 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม ดอยงาม พาน
19 โรงเรียนบ้านจำคาวตอง ดอยงาม พาน
20 โรงเรียนบ้านท่าดอกแก้ว ดอยงาม พาน
21 โรงเรียนสันหนองควาย ดอยงาม พาน
22 โรงเรียนร่องธารวิทยา ทรายขาว พาน
23 โรงเรียนบ้านหนองผักจิก ทรายขาว พาน
24 โรงเรียนบ้านท่าฮ่อ ทรายขาว พาน
25 โรงเรียนบ้านโป่งแดง ทรายขาว พาน 0-5395-8086
26 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ทรายขาว พาน
27 โรงเรียนบ้านหนองตุ้ม ทรายขาว พาน
28 โรงเรียนบ้านดงเวียง ทานตะวัน พาน
29 โรงเรียนบ้านร่องคตสันปูเลย ทานตะวัน พาน
30 โรงเรียนทานตะวันวิทยา ทานตะวัน พาน
31 โรงเรียนบ้านสันป่ง ทานตะวัน พาน
32 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) ธารทอง พาน 053666844
33 โรงเรียนบ้านสันมะแฟน ธารทอง พาน
34 โรงเรียนบ้านดงขนุน ธารทอง พาน
35 โรงเรียนบ้านปางเกาะทราย ป่าหุ่ง พาน
36 โรงเรียนริมวัง ๑ ป่าหุ่ง พาน
37 โรงเรียนบ้านห้วยประสิทธิ์ ป่าหุ่ง พาน
38 โรงเรียนริมวัง ๒ ป่าหุ่ง พาน
39 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด ป่าหุ่ง พาน
40 โรงเรียนบ้านศาลา ป่าหุ่ง พาน
41 โรงเรียนบ้านป่าหัดป่าแขม ป่าหุ่ง พาน
42 โรงเรียนบ้านม่วงคำ ม่วงคำ พาน
43 โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง ม่วงคำ พาน
44 โรงเรียนบ้านสันผักแค ม่วงคำ พาน
45 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น ม่วงคำ พาน
46 โรงเรียนบ้านสันมะเหม้า ม่วงคำ พาน
47 โรงเรียนบ้านแม่คาวหลวง สันกลาง พาน
48 โรงเรียนบ้านป่าต้าก สันกลาง พาน
49 โรงเรียนบ้านถ้ำ สันกลาง พาน
50 โรงเรียนบ้านสันกอเหียง สันติสุข พาน
51 โรงเรียนบ้านเหมืองง่า สันติสุข พาน
52 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา สันติสุข พาน
53 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย สันติสุข พาน
54 โรงเรียนอนุบาลชัยมงคล สันติสุข พาน
55 โรงเรียนบ้านสันติวัน สันติสุข พาน
56 โรงเรียนอนุบาลวัดเหมืองง่าฤทธิไกรอุปถัมภ์ สันติสุข พาน
57 โรงเรียนชุมชนสันมะเค็ด สันมะเค็ด พาน
58 โรงเรียนบ้านห้วยเครือบ้า สันมะเค็ด พาน
59 โรงเรียนบ้านกล้วย สันมะเค็ด พาน
60 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม สันมะเค็ด พาน
61 โรงเรียนนครวิทยาคม สันมะเค็ด พาน
62 โรงเรียนบ้านกว๋าวโท้ง สันมะเค็ด พาน
63 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ สันมะเค็ด พาน
64 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง สันมะเค็ด พาน
65 โรงเรียนป่าแดงวิทยา หัวง้ม พาน
66 โรงเรียนบ้านหนองฮ่างสันหลวง หัวง้ม พาน
67 โรงเรียนบ้านป่าคา หัวง้ม พาน
68 โรงเรียนบ้านป่าตึง เจริญเมือง พาน
69 โรงเรียนบ้านป่าบง เจริญเมือง พาน
70 โรงเรียนเจริญเมืองวิทยา เจริญเมือง พาน
71 โรงเรียนบ้านเจริญเมือง เจริญเมือง พาน
72 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี เมืองพาน พาน
73 โรงเรียนอนุบาลศิริวัฒนา เมืองพาน พาน
74 โรงเรียนบ้านเก่า เมืองพาน พาน
75 โรงเรียนพานพิทยาคม เมืองพาน พาน 053721512
76 โรงเรียนบ้านหนองบัว เมืองพาน พาน
77 โรงเรียนอนุบาลคำนวณ เมืองพาน พาน
78 โรงเรียนบ้านป่าส้าน เมืองพาน พาน
79 โรงเรียนภักดีวิทยา เมืองพาน พาน
80 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ เมืองพาน พาน
81 โรงเรียนวัฒน์ศึกษา เมืองพาน พาน
82 โรงเรียนอนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) เมืองพาน พาน
83 โรงเรียนบ้านดอนตัน เมืองพาน พาน
84 โรงเรียนบ้านทุ่งสามเหลี่ยม เวียงห้าว พาน
85 โรงเรียนเวียงห้าว เวียงห้าว พาน
86 โรงเรียนบ้านจำผักกูด แม่อ้อ พาน
87 โรงเรียนบ้านแม่อ้อ แม่อ้อ พาน
88 โรงเรียนบ้านปอเรียง แม่อ้อ พาน
89 โรงเรียนบ้านแม่แก้ว แม่อ้อ พาน
90 โรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัย แม่อ้อ พาน
91 โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก แม่อ้อ พาน
92 โรงเรียนโป่งทะลายใหม่เจริญ แม่อ้อ พาน
93 โรงเรียนบ้านแม่แก้วใต้ แม่อ้อ พาน
94 โรงเรียนบ้านแม่แก้วเหนือ แม่อ้อ พาน
95 โรงเรียนบ้านป่าสัก แม่เย็น พาน
96 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) แม่เย็น พาน
97 โรงเรียนอนุบาลอรุณี แม่เย็น พาน
98 โรงเรียนบ้านสันต้นแหน แม่เย็น พาน
99 โรงเรียนบ้านดง แม่เย็น พาน
100 โรงเรียนบ้านแม่เย็น แม่เย็น พาน
101 โรงเรียนบ้านสัน บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า
102 โรงเรียนบ้านป่าตึง บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า
103 โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า
104 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า
105 โรงเรียนบ้านลังกา บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า
106 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า
107 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า
108 โรงเรียนบ้านหม้อ ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า
109 โรงเรียนบ้านทุ่งขจี ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า
110 โรงเรียนบ้านป่าสัก ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า
111 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า
112 โรงเรียน ทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา (บ้านทุ่งห้า เดิม) สันสลี เวียงป่าเป้า
113 โรงเรียนบ้านโป่งนก สันสลี เวียงป่าเป้า
114 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา สันสลี เวียงป่าเป้า
115 โรงเรียนอนุบาลความหวังเวียงป่าเป้า สันสลี เวียงป่าเป้า
116 โรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม สันสลี เวียงป่าเป้า
117 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ สันสลี เวียงป่าเป้า
118 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ สันสลี เวียงป่าเป้า 0917803236
119 โรงเรียนบ้านสันสลี สันสลี เวียงป่าเป้า
120 โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา เวียง เวียงป่าเป้า
121 โรงเรียนบ้านหนองยาว เวียง เวียงป่าเป้า
122 โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวงสาขาสามกุลา เวียง เวียงป่าเป้า
123 โรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) เวียง เวียงป่าเป้า
124 โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง เวียง เวียงป่าเป้า
125 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า เวียง เวียงป่าเป้า
126 โรงเรียนบ้านดงป่าส้าน เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า
127 โรงเรียนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า
128 โรงเรียนบ้านป่าจั่น เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า
129 โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า
130 โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า
131 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า
132 โรงเรียนบ้านป่าแงะ แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า
133 โรงเรียนบ้านปางมะกาด แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า
134 โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า
135 โรงเรียนบ้านสันกู่ทอง แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า
136 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า
137 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า
138 โรงเรียนบ้านขุนลาว แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า
139 โรงเรียนบ้านแม่เจดีย์ แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า
140 โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า
141 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า
142 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า
143 โรงเรียนบ้านโฮ่ง แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า 053-679276
144 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า
145 โรงเรียนอนุบาลศรีโสภณ แม่ลาว
146 โรงเรียนบ้านท่ามะโอ จอมหมอกแก้ว แม่ลาว
147 โรงเรียนบ้านหนองผักเฮือด จอมหมอกแก้ว แม่ลาว
148 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว จอมหมอกแก้ว แม่ลาว
149 โรงเรียนบ้านร่องศาลา ดงมะดะ แม่ลาว
150 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ดงมะดะ แม่ลาว
151 โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) ดงมะดะ แม่ลาว
152 โรงเรียนบ้านดงมะดะ ดงมะดะ แม่ลาว
153 โรงเรียนบ้านห้วยส้านยาว สาขาบ้านใหม่จัดสรร ดงมะดะ แม่ลาว
154 โรงเรียนบ้านห้วยส้านยาว ดงมะดะ แม่ลาว
155 โรงเรียนบ้านหนองเก้าห้อง ดงมะดะ แม่ลาว
156 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว ดงมะดะ แม่ลาว
157 โรงเรียนอนุบาลบัวสลี บัวสลี แม่ลาว
158 โรงเรียนบ้านต้นยาง บัวสลี แม่ลาว
159 โรงเรียนบ้านต้นง้าว บัวสลี แม่ลาว
160 โรงเรียนบ้านแม่ผง ป่าก่อดำ แม่ลาว
161 โรงเรียนบ้านโป่งมอญ ป่าก่อดำ แม่ลาว
162 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ ป่าก่อดำ แม่ลาว
163 โรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา โป่งแพร่ แม่ลาว
164 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา โป่งแพร่ แม่ลาว 053-778333
165 โรงเรียนบ้านปางหลวง ท่าก๊อ แม่สรวย
166 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ ท่าก๊อ แม่สรวย
167 โรงเรียนบ้านแม่น้ำขุ่น ท่าก๊อ แม่สรวย
168 โรงเรียนบ้านดินดำ ท่าก๊อ แม่สรวย
169 โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ ท่าก๊อ แม่สรวย 053-160061
170 โรงเรียนบ้านท่าก๊อพลับพลา ท่าก๊อ แม่สรวย
171 โรงเรียนบ้านปางหก ท่าก๊อ แม่สรวย
172 โรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) ท่าก๊อ แม่สรวย
173 โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง ป่าแดด แม่สรวย
174 โรงเรียนบ้านดอนสลี ป่าแดด แม่สรวย
175 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง ป่าแดด แม่สรวย
176 โรงเรียนห้วยสะลักสาขาห้องเรียนกิ่วจำปี ป่าแดด แม่สรวย
177 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) ป่าแดด แม่สรวย
178 โรงเรียนบ้านห้วยสะลักวิทยา ป่าแดด แม่สรวย
179 โรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง ป่าแดด แม่สรวย
180 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ ป่าแดด แม่สรวย
181 โรงเรียนบ้านหัวฝาย ป่าแดด แม่สรวย
182 โรงเรียนบ้านเลาลี วาวี แม่สรวย
183 โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก วาวี แม่สรวย
184 โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง วาวี แม่สรวย
185 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น วาวี แม่สรวย
186 โรงเรียนบ้านโป่งกลางน้ำ วาวี แม่สรวย
187 โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง วาวี แม่สรวย
188 โรงเรียนบ้านดอยช้าง วาวี แม่สรวย 053160844
189 โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า วาวี แม่สรวย
190 โรงเรียนบ้านแสนเจริญ วาวี แม่สรวย
191 โรงเรียนดอยเวียงวิทยา วาวี แม่สรวย
192 โรงเรียนบ้านวาวี วาวี แม่สรวย
193 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วาวี แม่สรวย
194 โรงเรียนบ้านขุนสรวย วาวี แม่สรวย 053-160185
195 โรงเรียนวาวีวิทยาคม วาวี แม่สรวย
196 โรงเรียนบ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) วาวี แม่สรวย 080-8078504
197 โรงเรียนบ้านห้วยกล้า วาวี แม่สรวย
198 โรงเรียนบ้านมังกาล่า วาวี แม่สรวย
199 โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็กกี้ฮิทค็อค) วาวี แม่สรวย
200 โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา ศรีถ้อย แม่สรวย
201 โรงเรียนเวียงผาวิทยา ศรีถ้อย แม่สรวย
202 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย ศรีถ้อย แม่สรวย
203 โรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น ศรีถ้อย แม่สรวย 053160073
204 โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว เจดีย์หลวง แม่สรวย
205 โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า เจดีย์หลวง แม่สรวย
206 โรงเรียนบ้านสันก้างปลา เจดีย์หลวง แม่สรวย
207 โรงเรียนอนุบาลเรืองปัญญา เจดีย์หลวง แม่สรวย
208 โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม เจดีย์หลวง แม่สรวย
209 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา เจดีย์หลวง แม่สรวย
210 โรงเรียนบ้านร้องบง เจดีย์หลวง แม่สรวย
211 โรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าผ่า แม่พริก แม่สรวย
212 โรงเรียนบ้านปางอ้อย แม่พริก แม่สรวย
213 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา แม่พริก แม่สรวย
214 โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก แม่พริก แม่สรวย
215 โรงเรียนบ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล) แม่พริก แม่สรวย
216 โรงเรียนบ้านห้วยส้าน แม่สรวย แม่สรวย
217 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย แม่สรวย แม่สรวย
218 โรงเรียนบ้านโป่งปูเฟือง แม่สรวย แม่สรวย 053-160139
219 โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์ แม่สรวย แม่สรวย
220 โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) แม่สรวย แม่สรวย
221 โรงเรียนบ้านหนองผำ แม่สรวย แม่สรวย
222 โรงเรียนอนุบาลสวนเด็กแม่สรวย แม่สรวย แม่สรวย