รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนบ้านดอยช้าง
200 หมู่ที่ 26 บ้านดอยช้าง   ตำบลวาวี  อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
เบอร์โทรศัพท์ 053160844
Email : doichangschool@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :