ภาพกิจกรรม
โครงการเปิดรุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี ต้นชาพันปี ประจำปีงบประมาณ 2562
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 โรงเรียนบ้านดอยช้างได้จัดกิจกรรมศิลปิน ศิลปะน้อย เป็นหนึ่งในโครงการเปิดรุกขมรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี ต้นชาพันปี โดยได้รับเกียรติจากคุณครูเกียรติศักดิ์ อุดชี ครูโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ มาเป็นวิทยากรในกิจกรรมนี้ 
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2561,10:14   อ่าน 336 ครั้ง