ภาพกิจกรรม
กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นอนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนบ้านดอยช้าง ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ดัต่อไปนี้
1. ระดับอนุบาล ได้ไปเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สวนสัตว์แม่ลาว
2. ระดับชั้น ป.1-ป.3 ได้ไปเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ไร่เชิญตะวัน 
และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่สำคัญ ในจังหวัดเชียงราย
3. ระดับชั้น ป.4-6 ได้ไปเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ค่ายเม็
งรายมหาราช และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่สำคัญ ในจังหวัดเชียงราย
4. ระดับชั้น ม.1-2 ได้ไปเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สวนสัตว์เชีย
งใหม่ และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่สำคัญในจังหวัดเชียงใหม่

โดยมีวัตถุประส
งค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ กับการสัมผัสประสบการณ์ ทำให้ได้เรียนรู้ และได้รับประสบการณ์ต่าง ๆ มากมาย ที่ไม่สามารถหาได้ในห้องเรียน อีกทั้งยังได้รับความสนุกเพลิดเพลิน ควบคู่ไปกับองความรู้ต่าง ๆ จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา

คลิ๊กดูภาพ


โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2561,14:00   อ่าน 195 ครั้ง